Dexter - Elev- och föräldrainlogg


ELEVINLOGG

Registrera mobilnummer och ny pinkod för inloggning i Dexter

Hur du registrerar dig första gången - LATHUND

Hur man loggar in i Dexter - LATHUND

Du som inte har möjlighet att logga in med sms-lösenord, kan välja att logga in med engångskoder som du får via E-post. Läs i LATHUND ovan om du är osäker.FÖRÄLDRAINLOGG

Information om hur man loggar in samt vilka funktioner som finns.

Frånvaroanmälan kan även göras med mobil-App. Information om nedladdning och användning finns här.Publicerad: 2017-05-11
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se